Vragenders Belang

Vragenders Belang is een belangenvereniging die opkomt voor de belangen van de inwoners van Vragender en maakt zich hard voor de burgers om met name de veiligheid en leefbaarheid in ons dorp te waarborgen.

Voorbeelden hiervan zijn o.a. de bemiddeling tussen burgers en de Gemeente Oost Gelre in het realiseren van nieuwbouw woningen, het waarborgen van de verkeersveiligheid en het behoud van de basisschool en ouderensoos. Alles met als uiteindelijk doel te zorgen voor een leefbaar dorp.

Dit door zo veel mogelijk samen te werken met andere verenigingen en partijen.

Iedere inwoner van Vragender kan lid worden van Vragenders Belang. Met de binnengekomen contributies probeert Vragenders Belang de belangen van de burger zo goed mogelijk te behartigen en zo bij te dragen aan de leefbaarheid van ons dorp Vragender.

Bestuur

Het bestuur van Vragenders Belang bestaat uit 9 personen. Het huidige bestuur bestaat uit de personen:

Voorzitter: Ilona Lageschaar (06-34600161)
Secretariaat: Corine Walvoort
Penningmeester: Mathijs Klein Gebbinck
Algemeen bestuursleden: Sabine ter Bogt, Christian Boschker, Hugo Garstenveld, Manouk Klein Gunnewiek, Gijs Minkhorst en Huub Tiggeloven

E-mail adres: vragendersbelang@hotmail.com

Postadres secretariaat: Winterswijkseweg 74, 7134 PM Vragender

Inschrijfformulier Vragenders Belang

Vragenders Belang privacy statement