Carnavalsvereniging De Vènesikke

Carnavalsvereniging “De Vènesikke” uit Vragender is opgericht in 1969 aan de tap bij toenmalig Café Wolterink. De eerste Prins die over “de Vènesikke” regeerde was Prins Maurits 1e (Klom-berg) onder het motto: “Brekken en angoan.”

Elk jaar begint het Carnavalseizoen voor “De Vènesikke” op de vrijdagavond vóór “de elfde van de elfde” (11 november). Dan wordt het jaarlijkse Prinsenbal georganiseerd bij Café Overkamp in Vragender. Tijdens het Prinsenbal wordt er afscheid genomen van het huidige Prinsenpaar. Daarna wordt er het nieuwe Prinsenpaar bekend gemaakt, wat vaak tot hilarische momenten leidt. Ook wordt er deze avond door de kleine en grote dansmarietjes een dans uitgevoerd. Te-vens vindt er een loterij plaats, waarbij er voor de winnaars een lekker vleespakket klaar ligt.

Eind januari of in februari wordt het Carnavalsbal georganiseerd. Deze vindt jaarlijks plaats op de zaterdag anderhalve week vóór Aswoensdag, tevens bij Café Overkamp in Vragender.

’s Middags is er voor de kinderen van de “Antoniusschool” het Kindercarnaval. Dit begint traditio-neel met het ophalen van het volwassen Prinsenpaar middels een optocht door Vragender. Daarna wordt er afscheid genomen van het huidige Jeugdprinsenpaar. Vervolgens wordt op een leuke manier het nieuwe Jeugdprinsenpaar bekend gemaakt en ten slotte kunnen de kinderen leuke spelletjes of activiteiten doen die er die middag zijn georganiseerd.

’s Avonds is er voor de volwassenen het Carnavalsbal. Het Prinsenpaar krijgt dan traditioneel symbolisch “De Sleutel van Vragender” overhandigd door de Burgemeester van Oost-Gelre, waarna zij de rest van het seizoen over Vragender mogen regeren. Ook deze avond wordt er door de kleine en grote dansmarietjes een dans uitgevoerd en tijdens de loterij valt er weer een aantal lekkere vleespakketten te winnen. Ook wordt er deze avond door iemand, meestal afkomstig uit Vragender, een buutrede gehouden.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Michel Gierkink
Penningmeester: Erwin Visser
Secretaris: Christian Boschker

Secretariaat:

Christian Boschker
Meekesweg 2a
7134 PD Vragender

Tel: 06 25336311
E-mail: c.boschker@hotmail.com