KBO Afdeling Vragender

KBO- Vragender is een Krachtige Belangen Organisatie voor 50-plussers. Met ruim een kwart miljoen leden. De KBO blijft zich sterk maken om lokaal, regionaal en landelijk uw stem te laten horen en uw belangen te behartigen op het gebied van digitalisering, gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen en sociaaleconomische zaken.

Naast belangenbehartiging organiseren we allerlei activiteiten, zowel informatief als ontspannend.

KBO Vragender is opgericht 25-11-1952 en telt ruim 150 leden.

Bestuur

Het bestuur van KBO Afdeling Vragender bestaat uit 5 personen:

Voorzitter
Hennie ter Bogt
Sieverdingweg 3
7134 NH Vragender
Tel.: 0544 – 371186  of 06 – 5129 9646
Email: hterbogt@planet.nl

Secretaris
Wim te Molder
Aalbersestraat 17
7134 NG Vragender
Tel.: 0544 – 374287  of 06 – 1648 0858
E-mail:  moaneskiene@hotmail.com

Penningmeester
Ineke Olij
Het Meinen 2
7134 PL Vragender
Tel.: 0543 – 513268
E-mail:  tasja_ineke@live.nl

Bestuurslid
Marietje  Berendsen
Oude Winterswijkseweg  18
7134 PG Vragender
Tel.: 0544 – 374855

Bestuurslid
Dini Geessink
Oostermeenweg 1
7134 RK Vragender
Tel. 0543-512451
E-mail: dinigeessink@live.nl