KBO Afdeling Vragender

KBO-Vragender is een Krachtige Belangen Organisatie voor 50-plussers. Met landelijk ruim een kwart miljoen leden. De KBO blijft zich sterk maken om lokaal, regionaal en landelijk uw stem te laten horen en uw belangen te behartigen op het gebied van digitalisering, gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen en sociaaleconomische zaken.

Naast belangenbehartiging organiseren we allerlei activiteiten, zowel informatief als ontspannend.

KBO Vragender is opgericht 25-11-1952 en telt ruim 170 leden. Daarom wordt in 2022 volop aandacht besteedt aan het 70-jarig jubileumjaar via diverse activiteiten. Meer informatie hierover is te verkrijgen via het boekje Jaarprogramma 2022 van de KBO, of via een van de bestuursleden.

Binnenkort is meer informatie over KBO Vragender te vinden via onze website, waar ook landelijke informatie te vinden is.

 

Bestuur

Het bestuur van KBO Afdeling Vragender bestaat uit 5 personen:

Voorzitter
Jan Dirk Focker
Kamperweg 7
7137 PA Lievelde
Tel.: 06-54798164
Email: jandirk@focker.eu

Secretaris
Wim te Molder
Aalbersestraat 17
7134 NG Vragender
Tel.: 0544 – 374287  of 06 – 16480858
E-mail:  moaneskiene@hotmail.com

Penningmeester
Ineke Olij
Blekerij 4
7141 TA Groenlo
Tel.: 06-51514932
E-mail:  tasja_ineke@live.nl

Bestuurslid
Marja Boterman Huijsmans
Sieverdingweg 13
7134 NH Vragender
Tel. 0544-847936 of 60-28933420
E-mail: magelhaen@hotmail.nl

Bestuurslid
Marian Klein Ikink Lageschaar
Oude Winterswijkseweg 29
7134 PG Vragender
Tel. 0544-370404 of 06-28337995
E-mail: penmkkleinikink@hotmail.com