KBO Afdeling Vragender

KBO-Vragender is een Krachtige Belangen Organisatie voor 50-plussers. Met landelijk ruim een kwart miljoen leden. De KBO blijft zich sterk maken om lokaal, regionaal en landelijk uw stem te laten horen en uw belangen te behartigen op het gebied van digitalisering, gezondheid en zorg, mobiliteit en wonen en sociaaleconomische zaken.

Naast belangenbehartiging organiseren we allerlei activiteiten, zowel informatief als ontspannend.

KBO Vragender is opgericht 25-11-1952 en telt ruim 170 leden. Daarom wordt in 2022 volop aandacht besteedt aan het 70-jarig jubileumjaar via diverse activiteiten. Meer informatie hierover is te verkrijgen via het boekje Jaarprogramma 2022 van de KBO, of via een van de bestuursleden.

Meer informatie over KBO Vragender is te vinden via onze website, waar ook landelijke informatie te vinden is.

Het jaarprogramma 2024 van KBO Vragender vindt u via deze link

Bestuur

Het bestuur van KBO Afdeling Vragender bestaat uit 5 personen:

Voorzitter
Jan Dirk Focker
Kamperweg 7
7137 PA Lievelde
Tel.: 06-54798164
Email: jandirk@focker.eu

Secretariaat:

Marian Klein Ikink Lageschaar (ledenadministratie)
Oude Winterwijkseweg 29
7134 NH Vragender
mobiel: 06-28337995
E-mail: penmkleinikink@hotmail.com

Marja Boterman Huijsmans
Sieverdingweg 13
7134 NH Vragender
Mobiel: 0628933420
E-mail: kbo.vragender@gmail.com

Penningmeester
Ineke Olij
Blekerij 4
7141 TA Groenlo
Tel.: 06-51514932
E-mail:  tasja_ineke@live.nl