Nieuws

Hoe ziet Oost Gelre eruit in 2040? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat bestaande wijken en dorpen leefbaar blijven? Hoe blijft Oost Gelre prettig om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Hiervoor beginnen we nu al met het maken van plannen voor de leefomgeving in 2040. We noemen dat de Omgevingsvisie. U kunt…
Lees verder

Lees verder...

VEUR ALTIED


20 november 2021

Stichting De Graafschap Verbindt wil graag ontmoetingen tussen mensen stimuleren. Het project ‘Veur Altied’ organiseert maandelijkse diverse activiteiten voor de doelgroep 55+. Iedere eerste woensdag van de maand zijn er activiteiten voor Achterhoekers van 55 jaar of ouder. Op deze middag worden onder meer activiteiten georganiseerd waarbij voetbalherinneringen worden opgehaald met oud-spelers van De Graafschap.…
Lees verder

Lees verder...

Op 7 oktober 2021 organiseerde de gemeente Oost Gelre voor raadsleden en voor inwoners een themabijeenkomst over windenergie. Hierin werd een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken omtrent windenergie en bijvoorbeeld ook de RES Achterhoek 1.0. Zowel inwoners als raadsleden konden vragen stellen. Bekijk hier alle vragen en antwoorden Bekijk hier de opname…
Lees verder

Lees verder...

Meer Veilig N18


13 november 2021

Op donderdag 16 september was er een informatieavond bij Erve Kots, omtrent het project ‘Meer Veilig N18’. Onderdeel van dit project is het afsluiten/veiliger maken van oversteken over de N18 tussen Lievelde en Groenlo. Deze avond leidde tot veel vragen. Hierop is besloten een klankbordgroep op te richten, om de belanghebbenden en aanwonenden te betrekken…
Lees verder

Lees verder...

Update Woningbouw


13 november 2021

Vanuit de Gemeente Oost Gelre is de volgende update ontvangen betreffende de woningbouw aan Kapelweg / Pastoor Scheepersstraat:    Nu dat de raad akkoord is gegaan met de aankoop is de volgende stap bestemming wijzigingen naar wonen. We wachten daarvoor op het laatste onderzoek, het akoestisch onderzoek. Zodra het rapport binnen is zullen we het…
Lees verder

Lees verder...

Gengelen in Vragender op zondag 14 november aanstaande gaat door! Naar aanleiding van de verscherpte COVID-19 maatregelen heeft contact plaatsgevonden met Gemeente Oost Gelre, en is goedkeuring ontvangen om dit evenement door te laten gaan. Kom aanstaande zondag naar Vragender, voor een unieke wandeltocht over particuliere eigendommen en boerenerven in Vragender. Starten kan tussen 10.00…
Lees verder

Lees verder...

Op 7 oktober van 19.30 tot 21.00 uur organiseert de Gemeente Oost Gelre een themabijeenkomst over Windenergie voor raadsleden. Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden kunnen online meekijken en via de chatfunctie kunnen vragen gesteld worden. Geprobeerd wordt alle vragen tijdens het webinar te beantwoorden. Lukt dat niet, dan doen we dat later via onze website.…
Lees verder

Lees verder...

Update Woningbouw


30 juli 2021

Goed nieuws over de woningbouw aan de Pastoor Scheepersstraat / Kapelweg!   Als alles meezit kunnen eind dit jaar / begin volgend jaar de kavels uitgegeven worden. De gemeente heeft Vragenders Belang gevraagd om in kaart te brengen naar wat voor type kavels vraag is. Dit, zodat de gemeente een verkaveling kan maken passend bij de…
Lees verder

Lees verder...

Ondanks dat ook dit jaar de Algemene Ledenvergadering niet door kan gaan, willen we u graag informeren. Daarom de volgende brief:    Vragender, 21 april 2021 Beste leden, beste inwoners van Vragender, Samen leven we nog steeds in een tijd die beheerst wordt door Covid-19 en alle beperkingen hieromtrent. Gezien het feit dat de maatregelen…
Lees verder

Lees verder...

Na overleg met Gemeente Oost Gelre en ROVA blijkt het binnen de huidige Corona maatregelen helaas niet mogelijk om dit voorjaar een centraal georganiseerde zwerfvuilactie te organiseren. We hopen dat dit volgend voorjaar hervat kan worden!   Wel kan je zelf in actie komen om zwerfvuil op te ruimen, én hier helpt de gemeente jou…
Lees verder

Lees verder...