Nieuws

Op 6 september 2022 is de inschrijving voor een bouwkavel voor een woning in het nieuwbouwplan op de kruising Kapelweg – Pastoor Scheepersstraat in Vragender gestart. Wilt u een woning bouwen in het plan Kapelweg Vragender? Dan kunt u zich hiervoor nu inschrijven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Gemeente Oost…
Lees meer

Lees verder...

Graag willen we jullie uitnodigen voor de jaarvergadering van onze parochie op maandag 13 juni aanvang 20.00 uur, locatie de Schoppe bij café Beneman

Lees verder...

Vanuit de gemeente hebben wij begrepen dat het college van B&W uiterlijk 22 februari een beslissing gaat nemen, over het voorstel voor het aanpassen van het bestemmingsplan locatie pastoor Scheepersstraat – Kapelweg. Indien het voorstel akkoord is komen de plannen voor het aanpassen van het bestemmingsplan 6 weken ter inzage te liggen. Daarna zal de…
Lees meer

Lees verder...

In de week van 7 februari  organiseert Stichting de Achthoek de jaarlijkse centrale aanmeldingsweek voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre. Met de centrale aanmeldingsweek wil de Stichting in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar 2022-2023 gaan instromen.   Plaatsing Kinderen kunnen worden geplaatst vanaf 2 jaar. De peuterspeelzaal is laagdrempelig en alle…
Lees meer

Lees verder...

Hoe ziet Oost Gelre eruit in 2040? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat bestaande wijken en dorpen leefbaar blijven? Hoe blijft Oost Gelre prettig om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Hiervoor beginnen we nu al met het maken van plannen voor de leefomgeving in 2040. We noemen dat de Omgevingsvisie. U kunt…
Lees meer

Lees verder...

VEUR ALTIED


20 november 2021

Stichting De Graafschap Verbindt wil graag ontmoetingen tussen mensen stimuleren. Het project ‘Veur Altied’ organiseert maandelijkse diverse activiteiten voor de doelgroep 55+. Iedere eerste woensdag van de maand zijn er activiteiten voor Achterhoekers van 55 jaar of ouder. Op deze middag worden onder meer activiteiten georganiseerd waarbij voetbalherinneringen worden opgehaald met oud-spelers van De Graafschap.…
Lees meer

Lees verder...

Op 7 oktober 2021 organiseerde de gemeente Oost Gelre voor raadsleden en voor inwoners een themabijeenkomst over windenergie. Hierin werd een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken omtrent windenergie en bijvoorbeeld ook de RES Achterhoek 1.0. Zowel inwoners als raadsleden konden vragen stellen. Bekijk hier alle vragen en antwoorden Bekijk hier de opname…
Lees meer

Lees verder...

Meer Veilig N18


13 november 2021

Op donderdag 16 september was er een informatieavond bij Erve Kots, omtrent het project ‘Meer Veilig N18’. Onderdeel van dit project is het afsluiten/veiliger maken van oversteken over de N18 tussen Lievelde en Groenlo. Deze avond leidde tot veel vragen. Hierop is besloten een klankbordgroep op te richten, om de belanghebbenden en aanwonenden te betrekken…
Lees meer

Lees verder...

Update Woningbouw


13 november 2021

Vanuit de Gemeente Oost Gelre is de volgende update ontvangen betreffende de woningbouw aan Kapelweg / Pastoor Scheepersstraat:    Nu dat de raad akkoord is gegaan met de aankoop is de volgende stap bestemming wijzigingen naar wonen. We wachten daarvoor op het laatste onderzoek, het akoestisch onderzoek. Zodra het rapport binnen is zullen we het…
Lees meer

Lees verder...