Vervolgplan Woningbouw Vragender

Vervolgplan Woningbouw Vragender

1 februari 2023 Delen op Facebook

In December-2022 zijn wij als Vragenders Belang bij de Gemeente geweest om te praten over een vervolgplan betreffende woningbouw in Vragender. De Gemeente gaf in dit gesprek aan, de komende jaren in ieder kerkdorp 10 tot 20 woningen te willen ontwikkelen. Hiervoor stelt de Gemeente allereerst een ruimtelijke verkenning op met mogelijke in-/ uitbreidingslocaties.

Om de huidige woningbehoefte in aantallen bij de gemeente kenbaar te maken willen wij als Vragenders Belang inventariseren hoeveel behoefte er is aan woningbouw in de komende jaren. Ben je geïnteresseerd in toekomstige woningbouw stuur dan een e-mail met onderwerp “interesse woningbouw” en uw gegevens naar ons e-mailadres: vragendersbelang@hotmail.com.

Heb je specifieke wensen ten aanzien van deze woning, geef het dan ook aan.

Met behulp van deze inventarisatie kunnen we de behoefte bij de Gemeente kenbaar maken.