Jeugdwerk Vragender

Inleiding

Jeugdwerk Vragender is een onderdeel van Vragenders Belang.

Missie / Visie

IEDERE JONGERE IS DE MOEITE WAARD

Ieder kind die de veilige/beschermde basisschool heeft verlaten, krijgt de mogelijkheid om zich met leeftijdsgenoten uit zijn/haar dorp verder te vormen.

Ieder kind wordt in zijn/haar eigen waarde gelaten om in zijn/haar eigen vertrouwde omgeving met leeftijdsgenoten “de wereld” te verkennen..

Doelstelling

  • Jongeren na de basisschoolperiode (op vrijwillige basis) weer met elkaar in contact brengen.
  • Meegeven van maatschappelijke en sociale normen en waarden door het organiseren van activiteiten en excursies.
  • Verantwoordelijkheidsgevoel geven voor henzelf, voor de medemens, de samenleving en andere culturen.

Plan van Aanpak

De kinderen worden in leeftijdsgroepen verdeeld. Er worden thema’s/activiteiten georganiseerd onder begeleiding van vrijwilligers, hierbij rekening houdend met de eigen inbreng van de jongeren. Educatie, plezier en saamhorigheid zijn hierbij de kernwoorden. Er worden per jaar 3 avonden per leeftijdsgroep georganiseerd waarvan 2 met een educatief thema en 1 avond met een recreatief karakter. Elk  jaar is er een slotavond voor de 12-,13- en 14-jarigen met een recreatief/sportief thema. De 15-jarigen hebben als afscheid een slotavond met de eigen groep en zijn dan klaargestoomd voor de volgende stap: Jong Volk.

Organisatie

De organisatie is een onderdeel van Vragenders Belang en bestaat uit 14  werkgroepleden. Deze personen begeleiden in aparte leeftijdsgroepen de 12-, 13-, 14- en 15-jarigen. Er wordt 3 à 4 keer per jaar vergaderd. De subgroepen spreken onderling met elkaar af om de avonden voor hun leeftijdsgroep te organiseren.

Meer informatie

Voor verdere informatie over Jeugdwerk Vragender kunt U zich wenden tot:

Daisy te Brummelstroete-Ikink
E-mail: jeugdwerkvragender@outlook.com