EHBO Vragender

EHBO Vragender is opgericht in 1950. Naast het opleiden van nieuwe cursisten verzorgen we ook de nascholing van de EHBO’ers door middel van oefenavonden. Onderdeel hiervan zijn reanimatie en gebruik van AED. Ook is onze vereniging actief bij diverse evenementen in de gemeente, zoals de avondvierdaagse en de kermis. De hulpverlening op deze evenementen wordt als zeer leerzaam ervaren.

Op 1 januari 2018 telde onze vereniging 63 leden. Het ledenbestand is een leuke mix van jong en oud waardoor er een leuke sfeer heerst.

Locaties AED’s in Vragender:

  • Bestuurskamer sportaccommodatie ‘De Bult’.
  • Fam. Gunnewick, Winterswijkseweg 15.

Doelstelling van de EHBO-vereniging is:

het bijbrengen en onderhouden van kennis en vaardigheden die nodig zijn om een slachtoffer eerste hulp te kunnen verlenen.

Overzicht oefenavonden; zie onze website www.ehbovragender.nl onder het kopje opleidingen / lesschema.

Bestuur / Organisatie

Het bestuur van EHBO Vragender bestaat uit 7 personen.

Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter & Evenementencoördinator: J. Spexgoor
Secretariaat: I. Stronks
Penningmeester: J. ter Bogt

Contact:

Via het secretariaat;
Inge Stronks
Tel.: 06-42611003
E-mail: secretaris@ehbovragender.nl
Voor meer informatie, zie:  www.ehbovragender.nl