Stichting Marke Vragender Veen

De Stichting Marke Vragender Veen is een agrarische natuurbeschermingsorganisatie die het Vragenderveen beheert en deels in eigendom heeft. Het Vragenderveen is een uniek natuurgebied, omdat er nog hoogveen aanwezig is dat leeft. Zeldzaam in Nederland.

Het Vragenderveen, maakt deel uit van het Korenburgerveen en is 110 hectare groot. De Stichting Marke Vragender Veen, opgericht op 22 mei 1956, heeft daarvan 35 hectare in eigendom en 46 hectare in beheer. Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is.

Excursie

Belangstellenden die een kijkje willen nemen in het veen mogen dat alleen doen onder leiding van een gids. Zij kunnen zich melden bij de coördinator van de gidsen Ron Krabben (0544-372612).

Vriendenclub

Het Vragenderveen wordt gesteund door een Vriendenclub die inmiddels uitruim 500 leden bestaat. Van een ‘vriend’ wordt een minimale bijdrage van € 16,- per jaar verwacht. Voor € 250,- is de donateur ‘Vriend voor het leven’. Ook is er een juniorvriendenclub met 100 leden à € 4,00 per jaar. Als blijk van waardering verschijnt er tweemaal per jaar een Nieuwsbrief. Bovendien zijn er activiteiten zoals een excursie.

Aanmelden kan bij Joris ter Bogt telefoon nr. 06 – 2245 6229

Projectgroep Landschap Vragender

De Projectgroep Landschap Vragender (PLV), onderdeel van de Stichting Marke Vragender Veen heeft de afgelopen jaren wandelpaden in en rond Vragender uitgezet. Het betreft paden door de ruigte en het aantal paden groeit nog steeds zodat Vragender gelegen in het Nationaal Landschap Winterswijk, hét wandeldorp van de Achterhoek gaat worden.

Meer informatie

Meer informatie en wandelroutes zijn te vinden op onze website www.vragenderveen.nl.