RK kerk Antonius van Padua

Beheerscommissie Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua

p/a Angelo Ribbers, Meddoseweg 3, 7134 PT Vragender

Secretariaat

p/a Ellen Wiegerinck, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender
E-mail: ellenwiegerinck450@gmail.com 

Pastorale noodsituaties

In noodsituaties, dus bij ernstige ziekte of overlijden, kunt u bellen:  06 – 1901 7292 Dit nummer is altijd bereikbaar.

Kerkbijdrage

Per bank of giro op rekening van het R.K. Kerkbestuur
Bank: NL09 RABO 03361.15.369
Giro:  NL90 INGB 00011.96.156

Locatieraad

Voorzitter: Angelo Ribbers
Penningmeester: Bernard Lageschaar
Secretaris: Ellen Wiegerinck
Leden: Silvia Spijkers en Annie Hahné

De locatieraad is te bereiken via de voorzitter Angelo Ribbers

Pastoraatgroep

Annie Hahné
Marie-Cecile Idink
Bas Gierkink
Jannie Gunnewick
Silvia Spijkers
Tinie Kerkhoff

Koster: Herman Ubbink

Correspondent voor kopij voor Ludgernu: Hemmy Severt (hemmysevert@caiway.nl)