RK kerk Antonius van Padua

Locatieraad Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua

Heelweg 3, 7134 PB  Vragender

Secretariaat

Heelweg 3, 7134 PB  Vragender
E-mail: vragender@paulus-ludger.nl

Parochiecentrum open

Maandag van 9 uur – 10 uur.
Tel: 0544-371431

Pastorale noodsituaties

In noodsituaties, dus bij ernstige ziekte of overlijden, kunt u bellen:  06 – 1901 7292 Dit nummer is altijd bereikbaar.

Kerkbijdrage

Per bank of giro op rekening van het R.K. Kerkbestuur
Bank: NL09 RABO 03361.15.369
Giro:  NL90 INGB 00011.96.156

Locatieraad

Voorzitter: Angelo Ribbers
Penningmeester: Bernard Lageschaar
Secretaris: Ellen Wiegerinck

De locatieraad is te bereiken via het parochiesecretariaat.

Pastoraatgroep

Annie Hahné
Marie-Cecile Idink
Hennie ter Bogt
Tinie Kerkhoff

Koster: Herman Ubbink

Correspondent voor kopij voor Ludgernu: Hemmy Severt (hemmysevert@upcmail.nl)