Dodenherdenking 4 mei

Sinds 1984 hebben we in Vragender een eigen oorlogsmonument. Vragenders Belang heeft daar destijds voor gekozen om – naast een algemene herinnering aan de Tweede Wereldoorlog – specifiek aandacht te besteden aan de omgekomen Vragenderse jonge mannen. Zij kwamen om in de meidagen van 1940 en zijn begraven op het oorlogskerkhof op de Grebbeberg. Hun namen, geboortedatum en sterfdatum worden ook genoemd op de bankjes van ons oorlogsgedenkteken.

Het monument is op 12 mei 1984 onthuld door Burgemeester J.F.J. Groffen van Lichtenvoorde. In de Sint Antoniuskerk te Vragender is toen samen stilgestaan bij de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Met medewerking van Pastoor Fortuin, een afgevaardigde van de Hervormde Kerk Lichtenvoorde, de Fanfare St. Antonius, het R.K. Kerkkoor, het ONA koor en Vragenders Belang is een herdenkingsdienst gehouden.

Ieder jaar willen we juist op deze plaats een moment aandacht vragen voor de offers die velen in de oorlogsjaren hebben gebracht voor onze vrijheid. Elk jaar is het weer goed om elkaar te wijzen op de waarde van vrijheid en de opdracht die er voor een ieder van ons is om zorgvuldig met die vrijheid om te gaan.

Voor wie is de herdenking bestemd?
– Voor de ouderen, omdat we allen aan hen willen laten blijken dat we hun herinnering aan een bestaan van angst en onderdrukking in die jaren nooit willen vergeten? JA.
– Voor de volwassenen, omdat we het van wezenlijk belang vinden om elkaar telkens te willen vertellen hoe belangrijk een leven in echte vrijheid is? JA.
– Voor onze jongeren, omdat we het belangrijk vinden dat zij de verhalen uit de geschiedenis kennen om het leven in vrijheid nu en in de toekomst naar waarde te kunnen schatten? JA.

Daarom is het elk jaar weer belangrijk om een ogenblik stil te staan bij de geschiedenis van ons land in de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en van Vragender in het bijzonder.

Opdat wij niet vergeten (4 mei), opdat wij niet herhalen (5 mei).

Jaarlijks organiseert Vragenders Belang op 4 mei de dodenherdenking, in samenwerking met de Antoniusschool Vragender, de Kerk en Fanfare- en drumband Antonius Vragender.