Natuurplein Antoniusschool Vragender

In december 2020 is de schop in de grond gegaan van het grotendeels stenen schoolplein van de Antoniusschool in Vragender. De speelplaats wordt veranderd in een natuurlijk én natuurrijk schoolplein. Dit, zodat de leerlingen de natuur ook op het schoolplein gaan beleven. Immers, wanneer kinderen niet hebben geleerd dat het leuk is om buiten in de natuur te spelen en dat de natuur om ons heen belangrijk is, kunnen zij dit onmogelijk doorgeven aan de volgende generatie. De motivatie om de natuur te beschermen mag niet verdwijnen. Op deze manier wordt gestimuleerd dat kinderen vanuit ervaring en verwondering, naar waardering van, respect voor en kennis over de natuur gaan. Door het realiseren van een natuurlijk en natuurrijk schoolplein wordt hieraan invulling gegeven.

Nu de ruimte geboden is om de jeugd nog dichterbij de natuur te brengen wordt hard gewerkt aan het realiseren van een groen schoolplein. Door inbreng uit meerdere geledingen wordt een schoolplein gerealiseerd dat gericht is op beleving en ontdekking van de natuur. Het plein zal bestaan uit een combinatie van natuurlijke, gevarieerde elementen die het plein avontuurlijk, educatief en uitdagend maakt voor alle leerlingen in Vragender. Het nieuwe schoolplein zal natuurlijke elementen en beplanting bevatten en een deel van de bestrating wordt vervangen door een waterdoorlatende ondergrond.

 

Via de Facebook pagina Natuurplein Antoniusschool Vragender blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het proces, begeleid door mooie foto’s.