Wat is uw mening over het opwekken van duurzame energie in de Achterhoek?

Wat is uw mening over het opwekken van duurzame energie in de Achterhoek?

3 februari 2021 Delen op Facebook

Uw mening telt! Ook de mening van inwoners over het opwekken van duurzame energie in de Achterhoek is belangrijk. Op woensdag 10 februari of donderdag 11 februari 2021 van 19.30 tot 21.30 uur kunnen inwoners meedenken en meepraten over de keuzes die de regio Achterhoek hierover moet maken. 
Meer informatie een aanmelden >> 

Meer over de Regionale Energiestrategie (RES)
Hoeveel energie hebben we in de toekomst nodig? En hoeveel daarvan kunnen we in de eigen regio duurzaam opwekken? Welke mix van duurzame energiemogelijkheden is het meest geschikt? En waar gaan we dat realiseren? Op het niveau van de Achterhoek wordt gewerkt aan antwoorden op deze vragen, die in de Regionale Energiestrategie (RES) komen te staan. Een ingewikkelde opgave om ook in onze regio invulling te geven aan het landelijke klimaatakkoord. De RES-partners (gemeenten, provincie, waterschap en de netbeheerder) werken hierbij samen. Meer informatie over de RES Achterhoek >>

Ook Vragenders Belang denkt mee en laat zich informeren over de initiatieven binnen RES Achterhoek. Dit om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die spelen.