Onttrekking van de kerk van Vragender aan de eredienst

Onttrekking van de kerk van Vragender aan de eredienst

13 november 2020 Delen op Facebook

Op 12 november jl. heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, het decreet uitgevaardigd om de kerk van de H. Antonius van Padua te Vragender aan de Goddelijke eredienst te onttrekken. Het decreet is een gevolg van het voorgenomen beleid van het Parochiebestuur St. Ludger, zoals neergelegd in het bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan. Wij stellen u via deze mededeling in kennis van dit decreet. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen, te weten tot en met 22 november 2020, kunt u aan de Aartsbisschop een aangetekend verzoek richten voor verbetering of herziening van dit decreet.

Het decreet staat op de website van de Ludgerparochie.