VCV: verslag Vrijwillige Intensieve Thuiszorg

VCV: verslag Vrijwillige Intensieve Thuiszorg

18 maart 2018 Delen op Facebook

Ingrid te Winkel komt ons vertellen over VIT-hulp. VIT staat voor Vrijwillige Intensieve Thuiszorg. Het heeft niet meer de link met de thuiszorg maar is wel een ingeburgerd begrip rond de inzet van zorgvrijwilligers. Ingrid te Winkel is consulent voor Oost Gelre.

VROUWEN CONTACT VRAGENDER  26 februari 2018

Het doel van VIT hulp is het ondersteunen van mantelzorgers zodat deze mantelzorgers hun werk zo goed en zo lang mogelijk vol kunnen houden. In mantelzorgtaken rol je snel in, het overkomt je en je hebt vaak geen vrije keus. Je helpt mensen in je omgeving als ouder, zus / broer, kind, buur, vriend. Officieel volgens de Nederlandse richtlijnen ben je mantelzorger als je 8 uur per week  gedurende 3 maanden zorg biedt aan iemand.

De gemeente vindt het belangrijk om mantelzorgers in beeld te krijgen en wat voor hen te doen, zeker oog te hebben voor de jonge mantelzorger. Het vroegtijdig informeren en wijzen op de mogelijkheden van ondersteuning die ze kunnen ontvangen kan op latere leeftijd problemen voorkomen. (denk aan depressie, gebrek aan zelfvertrouwen).

VIT hulp organiseert samen met de gemeente voor deze mantelzorgers ook theatervoorstellingen op scholen om de jonge mantelzorgers te informeren en anderen (medeleerlingen en leerkrachten) te wijzen op hun signalerende rol.

Samen oog hebben voor de mantelzorgers. Juist soms vragen hoe het met ze gaat is zo belangrijk.

Naast dat het uitvoeren van mantelzorg taken ook positieve dingen oplevert, (denk aan voldoening, versterken van een onderlinge band, iets terug kunnen doen) is er ook kans op overbelasting. Slaapproblemen, de situatie niet los kunnen laten, de zorg niet over kunnen dragen spelen  daarbij een rol.  VIT hulp kan ook helpen om met instanties of met de zorgvrager het gesprek aan te gaan over hoe belangrijk het is dat de mantelzorger het  vol kan houden en daarvoor mogelijk soms even een  moment de zorg aan een ander moet overdragen.

Via VIT hulp is het ook mogelijk om een zorgvrijwilliger in te schakelen. Na een screening, verwachtingsgesprek met een coördinator en later met de zorgvrager en mantelzorger is het mogelijk om als er een ‘match’ is een vrijwilliger in te zetten die het mogelijk maakt dat de mantelzorger een stukje zorg even uit handen geeft  (“respijt”).

Zowel voor de mantelzorgers als voor de zorgvrijwilligers spreken zij hun waardering uit. Tijdens de dag van de mantelzorgwaardering  (10 november) vaak middels een speciale ‘verwen’ dag voor de mantelzorgers maar ook door activiteiten door het jaar heen waarbij contact met medemantelzorgers kan helpen om er over te praten en tips en adviezen te krijgen.

Voor de zorgvrijwilligers is er naast de ‘verplichte’ basiscursus in het begin ook thema avonden om de kennis te vergroten en gezellige avonden als ‘dank je wel’.

Tijdens de avond kwamen er verschillende vragen en opmerkingen. Vragen die het verhaal van Ingrid aanvulden en opmerkingen uit eigen ervaringen van mensen. Na afloop hebben we haar bedankt voor haar mooie, duidelijke verhaal middels een pakketje van de molen in Vragender. Iedereen kon nog persoonlijk dingen aan haar vragen of enkele folders meenemen.

Haar vraag aan ons allen is om oog te hebben voor de mantelzorgers in onze omgeving  en ze mogelijk te wijzen op de mogelijkheid om zich te registreren als mantelzorger en hulp en ondersteuning te ontvangen via VIT-hulp. De meegenomen folders kunnen hierbij helpen.