VCV: Jaarvergadering

VCV: Jaarvergadering

5 maart 2018 Delen op Facebook

 

Na ontvangst bij Overkamp met koffie en koek heette Diny Boschker allen welkom en wenste hen een mooi verenigingsjaar toe. Alweer 15 jaar draagt de VCV haar huidige naam en werd de Vrouwenvereniging 70 jaar geleden als Boerinnenbond opgericht.

VROUWEN CONTACT VRAGENDER

Jaarvergadering 24 januari  2018  –   zaal Overkamp

In het duidelijke verslag van de secretaris Maria Nieuwenhuis werd het afgelopen jaar in vogelvlucht weergegeven.

Onze penningmeester Marion Ribbers was afwezig, hierdoor gaf Karin Betting uitleg bij het financiële jaarverslag.

Jubilarissen: Allereerst kwam Gerrie Ter Bogt aan de beurt: 50 jaar lid! Vanuit Beltrum naar Vragender gekomen leerde zij mede door de Vrouwenvereniging haar nieuwe omgeving kennen. Dit gold ook voor Annie Klein Gebbink, oud-voorzitter en 40 jaar lid. Beide dames hebben groene vingers en actief bij de tuinclub. Marian Klein Ikink werd ook geëerd voor haar 40-jarig jubileum. Zij heeft haar sporen verdiend in vele andere bestuursfuncties en nu is zij kandidaat voor ons bestuur.

In 1993 maakten Johanna Nijland, Mien Oonk, Willemien te Paske en Kitty Donselaar de overstap van de Christelijke Vrouwenvereniging naar de VCV,  waarbij zij al 25 jaar regelmatig onze bijeenkomsten bezoeken. Naast de felicitaties mochten alle jubilarissen een grote vaas, die opgemaakt was met een bloemstuk, in ontvangst nemen.

Bestuurswisseling: Ank Rutgers en Maria Nieuwenhuis waren na resp. 7 en 6 jaar bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar. Ank zorgde vele jaren voor ons jaarprogrammaboekje en maakte bij het afscheid van bestuursleden een passend gedicht. Monique las haar prachtig treffende gedicht voor, waarbij Ank werd gewaardeerd voor haar tomeloze inzet en goede bijdrage in het bestuur. Ank had haar laatste gedicht, nu voor Maria, op papier gezet. Actiepunten, Aanpakken, Afscheid waren enige steekwoorden en bij “puppy”zorg leefde ook het gehele bestuur mee. Maria beheerde het secretariaat met uiterste nauwkeurigheid en attendeerde menigeen bij tal van zaken. Zeer gewaardeerd waren haar boeiende jaarverslagen. Beiden ontvingen een prachtig boeket en cadeaubon als dank voor al hetgeen zij voor onze vereniging hebben verzorgd!

Marian klein Ikink en Leonie Groot Zevert zijn bereid gevonden plaats te nemen in het bestuur. Ondersteund door een luid applaus uit de zaal werden deze dames benoemd.

Het secretariaat wordt overgenomen door Tinie Kerkhoff.

Mededelingen: Het bestuur wil in de toekomst wat vaker gebruik maken van de mail. Voor degenen zonder mailadres zal een oplossing worden gezocht. Ook zal ons jaarprogramma, uitnodigingen en verslagen met foto’s op Vragender.com terug te vinden zijn.