Update Woningbouw Vragender

Update Woningbouw Vragender

18 februari 2022 Delen op Facebook

Vanuit de gemeente hebben wij begrepen dat het college van B&W uiterlijk 22 februari een beslissing gaat nemen, over het voorstel voor het aanpassen van het bestemmingsplan locatie pastoor Scheepersstraat – Kapelweg. Indien het voorstel akkoord is komen de plannen voor het aanpassen van het bestemmingsplan 6 weken ter inzage te liggen. Daarna zal de raad uiterlijk 7 juni een definitief besluit kunnen nemen. Na akkoord van de raad kan vrijwel direct gestart worden met de kaveluitgifte, geïnteresseerden zullen dan eind juni helderheid hebben of ze een kavel kunnen kopen. Bijgevoegd het laatste concept ontwerp van het plan. Zodra er nieuws is over deze locatie zullen wij dit met jullie delen.