Aanmelden peuters peuterspeelzaal Ons Heuksken in Vragender 2022-2023

Aanmelden peuters peuterspeelzaal Ons Heuksken in Vragender 2022-2023

3 februari 2022 Delen op Facebook

In de week van 7 februari  organiseert Stichting de Achthoek de jaarlijkse centrale aanmeldingsweek voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre. Met de centrale aanmeldingsweek wil de Stichting in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar 2022-2023 gaan instromen.

 

Plaatsing

Kinderen kunnen worden geplaatst vanaf 2 jaar. De peuterspeelzaal is laagdrempelig en alle kinderen zijn welkom ook kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

 

Openingstijden
De peuterspeelzaal in Vragender is gevestigd in basisschool en  is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 08.30-12.00 Het reguliere aanbod is 2 dagdelen, het is echter ook mogelijk om één dagdeel af te nemen.

 

VVE specialist/Samenwerking met de basisschool

Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Stichting de Achthoek biedt VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie. De Achthoek is hierin gespecialiseerd. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Deze doelen worden vertaald naar betekenisvolle activiteiten. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkwijze; www.deachthoek.com   Doordat we inwonen bij de basisschool werken we intensief samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1. Brigit Maarse en Rosie Buynink zijn de vaste leidsters op de peuterspeelzaal.

 

Aanmelding en informatie

Aanmelden kan via onze website. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact met ons opnemen;

 

Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen

info@deachthoek.com
0544-487150
www.deachthoek.com