Update Woningbouw

Update Woningbouw

13 november 2021 Delen op Facebook

Vanuit de Gemeente Oost Gelre is de volgende update ontvangen betreffende de woningbouw aan Kapelweg / Pastoor Scheepersstraat: 

 

Nu dat de raad akkoord is gegaan met de aankoop is de volgende stap bestemming wijzigingen naar wonen. We wachten daarvoor op het laatste onderzoek, het akoestisch onderzoek. Zodra het rapport binnen is zullen we het bestemmingsplan opstellen en richting het college van B&W brengen.

 

Wanneer het bestemmingsplan is geaccordeerd door het college van B&W ligt het daarna zes weken ter inzage. Er kunnen dan door een ieder zienswijzen (bezwaren) ingediend worden. Pas daarna zal het voor vaststelling richting raad gaan. De eventuele bezwaren en onze reactie erop zijn onderdeel van de raadsstukken. Nadat de raad akkoord is gegaan en de bestemming dus aangepast is naar ‘wonen’ kan de uitgifte plaatsvinden.

 

Het proces van de uitgifte verloopt als volgt:

We zullen voor een x periode de uitgifte openzetten. Via onze site kan men zich dan inschrijven. Mocht er meerdere geïnteresseerden zijn voor een kavel, dan zal er geloot worden. Over het algemeen hoort men binnen twee weken na het openzetten van de inschrijving of men een kavel heeft toegewezen.

 

We hopen nog voor de kerst de plannen ter inzage te leggen.