Meer Veilig N18

Meer Veilig N18

13 november 2021 Delen op Facebook

Op donderdag 16 september was er een informatieavond bij Erve Kots, omtrent het project ‘Meer Veilig N18’. Onderdeel van dit project is het afsluiten/veiliger maken van oversteken over de N18 tussen Lievelde en Groenlo. Deze avond leidde tot veel vragen. Hierop is besloten een klankbordgroep op te richten, om de belanghebbenden en aanwonenden te betrekken in het project. Als Vragenders Belang nemen wij deel in deze klankbordgroep.

Op 27 oktober is er met een aantal mensen een voorbereiding geweest voor de klankbordsessies. Komende winter zullen er 3 klankbordgroep bijeenkomsten plaatsvinden. Hierin staan vragen centraal zoals: Welke criteria zijn er(veiligheid, omgeving etc.)? Welke mogelijke oplossingen zijn er? En welke oplossing is dan het beste? Lees hier de nieuwsbrief over deze klankbordgroep bijeenkomsten.

Heeft u interesse en wilt u mee doen aan de klankbordgroep, dat kan! Meld u hier aan.

Meer informatie over het project Meer Veilig N18 vindt u op de website van de gemeente Oost Gelre.