Update Vragenders Belang

Update Vragenders Belang

22 april 2020 Delen op Facebook

Ondanks dat de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet door kon gaan, willen we u graag informeren. Daarom de volgende brief: 

Vragender, 21 april 2020

Beste leden,
Beste inwoners van Vragender,

Zoals u ongetwijfeld weet zijn er door de overheid in verband met het Corona virus diverse beperkingen opgelegd, waardoor onder andere onze jaarlijkse algemene ledenvergadering niet door kon gaan. Gezien het feit dat de maatregelen om de uitbreiding van dit virus tegen te gaan nog enige tijd van kracht blijven, zien wij geen mogelijkheid om op kort termijn een nieuwe datum voor de algemene ledenvergadering te plannen. Omdat enkele zaken toch doorlopen of geregeld moeten worden, willen wij u via deze brief in het kort over de volgende zaken informeren:

Bestuurswisseling:
Dit jaar zijn er 2 bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar, dit zijn Moniek Hahné en Annemarie te Kronnie. Vanuit het bestuur worden Hugo Garstenveld en Mathijs klein Gebbinck voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Mochten er tegenkandidaten zijn kunnen deze zich tot en met woensdag, 6 mei 2020 telefonisch bij de voorzitter, Bob Lageschaar tel.: 06-10416465, melden. Wanneer zich voor deze datum niemand meldt zullen Hugo Garstenveld en Mathijs klein Gebbinck tot het bestuur toetreden.

Contributie:
De contributie blijft ongewijzigd op € 10,- per jaar. Mocht u nog geen lid zijn van Vragenders Belang en dit graag willen worden, kunt u dit kenbaar maken via onderstaand e-mailadres.

Woningbouw:
Door de gemeente Oost Gelre is er een nieuwsbrief opgesteld met de laatste ontwikkelingen ten aanzien van bouwen in de kleine kernen. Deze nieuwsbrief kunt u vinden op de website www.vragender.com onder nieuws.

4 en 5 mei:
De plaatselijke dodenherdenking op 4 mei kan dit jaar helaas niet door gaan. Om toch even stil te staan bij de gebeurtenissen in de 2e wereldoorlog zullen op 4 mei om 20:15 uur de kerkklokken luiden. Daarnaast staan er enkele vazen bij het monument aan de Winterswijkseweg zodat u hier, wanneer u daar behoefte aan heeft, op eigen gelegenheid bloemen in kunt zetten.

Omdat we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren waren er op 5 mei enkele festiviteiten georganiseerd. Tevens zou er op die dag een boek met de titel “Vragender tijdens de 2e wereldoorlog” gepresenteerd worden. Ook dit alles kan helaas niet doorgaan. Of en wanneer de verdere activiteiten alsnog plaats kunnen vinden, daarover beraden we ons nog. Het boek willen we niet zolang in de kast laten liggen en wordt daarom voor 5 mei 2020 bij u thuis bezorgd.

Via de website https://vragender.com/verenigingen/vragenders-belang/ en onze facebook pagina zullen wij u informeren over onze werkzaamheden en eventuele ontwikkelingen.

Gezien de omstandigheden hopen wij op uw begrip dat er voor gekozen is om de algemene ledenvergadering dit jaar op deze manier te organiseren. Wij gaan er vanuit dat deze volgend jaar weer op de gebruikelijke manier voortgezet kan worden.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Vragenders Belang

vragendersbelang@hotmail.com