VCV verslag 18 februari Burgemeester Annete Bronsvoort

VCV verslag 18 februari Burgemeester Annete Bronsvoort

3 maart 2020 Delen op Facebook

VCV bijeenkomst 18 februari 2020, burgemeester Annette Bronsvoort
Leonie opent als nieuwe voorzitter de avond en heet ruim 60 leden en de burgemeester van harte welkom. Ze leest een toepasselijk gedicht over dromen, dit naar aanleiding van de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester.
Hierna geeft zij het woord aan Annette Bronsvoort.

Door een speciaal voor de VCV gemaakte PowerPoint presentatie begint zij haar interessante verhaal.
Annette Bronsvoort, getrouwd, 2 kinderen en woonachtig in Groenlo begon haar loopbaan als advocaat, werkte daarna 24 jaar bij het openbaar ministerie, was (hoofd)officier van justitie en advocaat-generaal. In april 2014 is zij voor het eerst benoemd als burgemeester voor een periode van zes jaar. Inmiddels is er een aanbeveling gedaan door de gemeenteraad van Oost Gelre voor een herbenoeming van een 2e periode.
De burgemeester mag in een periode stoppen of aan een andere baan beginnen.

Nederland telt op dit moment 355 gemeentes, waarvan 40% met een vrouwelijke burgemeester, in de Achterhoek is dit aandeel veel kleiner.

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ( De Kroon ). De gemeenteraad maakt een profielschets waar hij/zij zoal aan moet voldoen.
Taken van een burgemeester zijn o.a.: hoofd van brandweer en politie, zorgt voor orde en veiligheid, promotie, communicatie en voorlichting, het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen, is voorzitter van de gemeenteraad en college. Zij kan een huisverbod opleggen bij b.v. huiselijk geweld.
Ze geeft aan dat het een drukke, maar zeer gevarieerde baan is, je moet altijd standby zijn, ook in het weekend, mits je piketdienst hebt.
De raadsvergaderingen zijn 1x per maand en worden gehouden in Groenlo, met 21 raadsleden, waarvan 7 van het CDA, VVD en OOG elk 5. PvdA heeft er 2 en NLOG en D66 hebben elk 1 raadslid. Het college bestaat uit 4 wethouders, 2 van CDA en 2 van VVD huize. College van B. en W. vergaderd 1x per week in een besloten vergadering.
Er zijn in totaal 180 ( fte’s ) ambtenaren in dienst.

Gemeente krijgt te weinig geld voor de WMO, met name voor jeugdzorg!
De kosten voor het internaat in Harreveld schiet de gemeente voor maar wordt nu nog door de overheid terug betaald, Vanaf 2021 moeten de gemeentes de kosten betalen waar de kinderen vandaan komen.

Oost Gelre is een evenementen gemeente, met zoal de zwarte cross, (waar de burgemeester heel veel tijd insteekt zowel in de voorbereiding als het gehele weekend), bloemencorso, avondvierdaagse, wandelmarathon, over de top festival, paaspop, zomermarkt, enz. Niet voor niets is Oost Gelre door een jury uitgeroepen tot evenementen gemeenschap.
En specifiek voor Vragender de jaarlijkse kermis, carnaval, trekkertrek, toneel, rommelmarkt, bultenpop, piratenfestival en niet te vergeten de excursies naar het Vragenderveen, etc.
Vragender typeert zich door; gemeenschapszin, zorg en aandacht voor elkaar en een fijne plek om te wonen.

Na afloop van de presentatie kon iedereen het ambtsketen ( zilver ) met verschillende symbolen bewonderen. Deze is van na de fusie met Groenlo.
Bij een vergadering wordt de penning met het gemeentewapen getoond, bij een bijzondere gebeurtenis, b.v. een koninklijke onderscheiding het rijkswapen.

Foto’s bij nieuwsbericht