Inloopmiddag aangescherpte Woonvisie donderdag 26 september gemeentehuis Lichtenvoorde.

Inloopmiddag aangescherpte Woonvisie donderdag 26 september gemeentehuis Lichtenvoorde.

22 september 2019 Delen op Facebook

Op 27 juni heeft de gemeente Oost Gelre samen met de dorpsbelangenorganisaties, waaronder Vragenders Belang, een visie op wonen in de kleine kernen gepresenteerd. Deze visie is vastgelegd in het concept document “Ruimtelijke verkenning woningbouw kleine kernen Oost Gelre”.

Tot 1 augustus konden inwoners uit de gemeente Oost Gelre reageren op de concept verkenning. De grote mate van betrokkenheid van alle inwoners van de kleine kernen heeft ons positief verrast. Er zijn veel reacties op de ruimtelijke verkenning binnengekomen. De Gemeente heeft alle reacties gebundeld, gesprekken gevoerd met initiatiefnemers, naar omwonenden en hun eventuele zorgen geluisterd, etc. Waar nodig heeft er aanscherping van de verkenning plaatsgevonden.

Om alle inwoners van de kleine kernen in de gelegenheid te stellen de definitieve ruimtelijke verkenning in te zien en hier vragen over te kunnen stellen, is er op donderdag 26 september vanaf 16 uur een inloop op het gemeentehuis. U bent van harte welkom.