VCV Home-Start en InHuis-steungezinnen

VCV Home-Start en InHuis-steungezinnen

17 februari 2019 Delen op Facebook

Bijeenkomst VCV  21-1-2019

Zaal Beneman

Er waren 57 dames aanwezig

 

Madelon Misasa, Nienke Wolsink Coördinators Home-Start Oost-Gelre/Berkelland

en Dorien Luesink Coördinator InHuis Steungezinnen kwamen uitleg geven over een voor ons nog onbekend onderwerp. Ook al bestaat Home-Start al 20 jaar in de Achterhoek.

 

Home-Start

De 80 Vrijwilligers van Home-Start Achterhoek bieden gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar een steuntje in de rug waar zij het nodig hebben. Door er gewoon te zijn, een luisterend oor te bieden, samen iets leuks te doen, de buurt te verkennen, uitleggen hoe dingen in Nederland gaan en te sparren als er opvoedingsvragen zijn, kunnen vrijwilligers al een positief verschil maken. Al deze dingen kunnen veel betekenen als het even niet lekker loopt of als men zich eenzaam voelt.

Het doel is om vroegtijdig een steuntje aan te kunnen bieden om te voorkomen dat dagelijkse problemen uitgroeien tot erger. Iedereen heeft wel eens een periode waarin het niet zo goed gaat. En als er dan geen netwerk is, of men niet op familie of omgeving terug kan vallen, dan kan een vrijwilliger van Home-Start uitkomst bieden door de moeder te volgen in al haar vragen en in het doen en laten en denkt met haar mee.

 

Gezinnen worden hulp aangeboden via de Gemeente of het Consultatiebureau.
Na ong. 3 maanden is er evaluatie, als het niet lijkt te lukken wordt er professionele hulp in geschakeld om samen het doel sneller te bereiken.
Een vrijwilliger is ong. 9 maand in één gezin, gemiddeld 1x per 2 weken ong. 3 uur per keer
Home-Start krijgt subsidie van de gemeente, ouders en vrijwilligers kost het niets, ( vrijwilligers krijgen benzinevergoeding).
Vrijwilligers moeten een verklaring van goed gedrag aanleveren.
Een vrijwilliger volgt een cursus van 6x een halve dagdeel en de theorie wordt aangeboden via E-learning.
Home-Start is een onderdeel van Yunio.

 

 

InHuis Steungezinnen

InHuis richt zich op gezinnen waarin problemen opgestapeld zijn. Ieder gezin kent periodes waarin problemen zich opstapelen en het te veel dreigt te worden. Het lukt dan even niet om voldoende tijd en aandacht voor alle kinderen te hebben. Dit kan zijn door problemen bij ouders of door het hebben van kinderen die een meer dan gebruikelijk beroep op ouders doen. Vaak kan een gezin terugvallen op familie of vrienden die even wat extra ondersteuning bieden. Wanneer er geen beroep gedaan kan worden op het netwerk van het gezin, kunnen steungezinnen uitkomst bieden. Een steungezin kan een periode op maat opvang en zorg bieden aan één of meerdere kinderen uit een gezin. Zodat ouders kunnen bijtanken, tijd hebben om hun problemen onder controle te krijgen of op te lossen of om een ander kind wat specifieke aandacht te geven. Steunouders zijn vrijwilligers die laagdrempelig en vanuit gelijkwaardigheid steun bieden aan deze gezinnen.

Bij Home-Start gaat het om vrijwilligers die ondersteuning bieden in het gezin zelf en bij InHuis gaat het om ondersteuning aan kinderen bij een vrijwilliger thuis, hier wordt in maart mee gestart.