Informatiemarkt windenergie zoekgebieden K en I op 7 december 2023

Informatiemarkt windenergie zoekgebieden K en I op 7 december 2023

07/12/2023 (18:30 - 21:30)

GEÏNTERESSEERD? RESERVEER 7 DECEMBER DAN ALVAST IN UW AGENDA!

 

Beste heer, mevrouw,

De gemeenten Oost Gelre en Berkelland nodigen u graag uit om de informatiemarkt over windenergie te bezoeken. U ontvangt deze uitnodiging, omdat u in of rondom zoekgebied K of I woont. In de zoekgebieden kunnen in de toekomst windmolens komen.

 

Informatiemarkt over windbeleid

Tijdens deze informatiemarkt informeren we u als gemeenten over de hoofdlijnen van het nieuwe windbeleid dat we onder meer met uw inbreng opstellen. We laten u ook zien welke mogelijke gevolgen de nieuwe conceptnormen van het Rijk hebben voor de zoekgebieden. Het rijk heeft op 12 oktober de conceptnormen openbaar gemaakt. De nieuwe landelijke regels voor onder andere afstand, geluidshinder, slagschaduw en verlichting zijn nog niet definitief, maar geven wel een eerste richting. Meer over de landelijke normen leest u op https://bit.ly/ontwerpbesluit-windturbines-leefomgeving.

 

Externe deskundigen

Ook zijn bij deze informatiemarkt verschillende organisaties aanwezig die op één of andere manier te maken hebben met windenergie en waaraan u uw vragen kunt stellen. Elke organisatie beantwoordt uw vragen over een onderwerp waar zij specialistische kennis over hebben.

 

Op de informatiemarkt staan met een marktkraam/tafel (onder voorbehoud):

Bosch en Van Rijn over techniek en regels van windmolens
Windplanner voor visualisatie van windmolens in het landschap
GGD over hinder van windmolens
NLR: Royal Netherlands Aerospace Centre voor geluidssimulatie van windmolens (alleen geluid, geen visualisatie)
ODA: Omgevingsdienst Achterhoek over milieuaspecten van windmolens
Staring Advies en Natuur & Milieu Gelderland over natuur en landschap
Agem over lokaal eigenaarschap & financiële participatie
Provincie Gelderland over haar rol en beleid voor windenergie
Programma

Dat is er niet. U kiest zelf met welke deelnemers u in gesprek wilt gaan.

 

Plaats

De informatiemarkt houden we in Erve Kots aan de Eimersweg 4 in Lievelde.

Tijd: vrije inloop

U bent tussen 18:30 en 21:30 van harte welkom. U kunt op elk moment vrij inlopen en vooraf reserveren is dan ook NIET nodig.

 

Vragen ?

Woont u in Oost Gelre, dan kunt u uw vraag stellen door een mail te sturen aan energieneutraal@oostgelre.nl. Woont u in Berkelland, dan stuurt u uw vraag naar info@gemeenteberkelland.nl.

 

Graag tot 7 december!

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens burgemeester en wethouders

Oost Gelre                                Berkelland

Bart Porskamp              Hans van der Noordt

Locatie: Erve Kots (Eimersweg 4, Lievelde)
Kaart wordt geladen...